Strechy

  • stavby nových krovov a striech na kľúč
  • rozoberanie starých striech
  • armovanie a kotvenie krovov
  • tesárske práce
  • klampiarske práce
  • renovácie starých striech

Cenovú ponuku Vám vypracujeme bezplatne do 24 hodín na základe zaslania rozmerov nákresu a výberu typu materiálu.