Kontakt

BeART SLOVAKIA s.r.o.

Vzorková predajňa – sklad
BeArt gallery
(dočasne v rekonštrukcii)

Poštová adresa
BeArt Slovakia s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo 19430/B
  • IČO: 35 770 350
  • DIČ: 2021478591
  • Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
  • Číslo účtu (IBAN):
    SK33 1100 0000 0029 4001 7530