Schody

  • obloženie schodísk
  • šalovanie, betonáž a kovové konštrukcie schodov
  • realizácie schodových prvkov (nástupnice, podstupnice, sokel, zábradlia, madlá, protišmykové a odkvapové drážky)
  • oprava a konzervovanie kamenných schodísk

Cenovú ponuku Vám vypracujeme bezplatne do 24 hodín na základe zaslania rozmerov nákresu a výberu typu materiálu.