Naj projekty

OBKLAD - NÁMESTIE SENICA

Projekt Senica s novým námestím bol financovaný z fondov Európskej únie s nákladmi 1 487 000 eur. Cieľom architekta Ing. arch. Mgr. art. Pavla Mikulíčka, PhD. bolo vytvoriť nový priestor na relaxáciu tak, aby bol celistvý s chodníkmi pre peších a cyklistickou trasou, doplnený o prvky drobnej architektúry, súbor prvkov verejnej zelene, verejné hygienické zariadenia a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Dodávateľom stavby bola firma M-silnice, a.s. Pardubice a jej subdodávatelia vrátane spoločnosti BeArt, s.r.o. Denne na stavbe v závislosti od náročnosti a rozsahu prác pracovalo 5 až 20 ľudí. Práce sa začali v auguste 2010 a skončili sa k 31. októbru 2011.


Upravovala sa zóna s rozlohou asi 10 000 metrov štvorcových. Na túto plochu boli použité dlažbové systémy prírodne pôsobiace s jemne upravovaným povrchom, resp. veľkoplošné platne s brúseným povrchom. Zásadnou zmenou prešla fontána, ku ktorej pribudol nový prvok umelý potok. Je 30 metrov dlhý a podporuje symetrickosť zrkadlených stromoradí. Na konci umelého potoka je umiestnený erb mesta Senica. Naša spoločnosť bola nielen dodávateľom upraveného obkladového materiálu z prírodného kameňa ale zabezpečovala aj montáž a realizáciu erbu. Na jeho výrobu sme použili prírodný kameň hrúbky 70 mm. Erb vo veľkosti 4,5 m x 3,7 m je rozdelený do štyroch symetrických dielcov. Na zobrazenie postavy svätého Martina bola použitá technológia pieskovania.