Pomníky

  • komplexné realizácie pomníkov (urnové hroby, jednohroby, dvojhroby, hrobky)
  • ručné a strojové sekanie písma pieskovaním
  • zlatenie / striebrenie písma
  • osádzanie bronzového písma
  • spomienkové tabule
  • rekonštrukcie, obnova pomníkov
  • cintorínske doplnky, lampáše a vázy
  • gravírovanie portrétov

NÁVRHY TVAROV NÁPISNÝCH DOSIEK

Cenovú ponuku Vám vypracujeme bezplatne do 24 hodín na základe zaslania rozmerov nákresu a výberu typu materiálu.