VIZUALIZÁCIE A DOKUMENTÁCIE

BeART SLOVAKIA s.r.o.

  • vyhotovujeme vizualizáciu diela z rôznych pohľadov: pôdorys, bokorys a nárys.
  • kompletný projekt diela v textovej a elektronickej podobe, t.j. skladby jednotlivých prvkov s montážnym či kladačským plánom.
  • vizualizáciu priestoru, kde je umiestnené dielo s dokumentáciou celého projektu.
  Projektová dokumentácia je súbor vypracovania výkresovej a textovej dokumentácie, na ktorej základe prebieha realizácia a montáž diela. Ďalej dodávame výpis materiálov a kompletné technické výkresy vami požadovaného diela, vrátane počítačovej 3D vizualizácie, ktorú vyhotovujeme ako súčasť objednávky a jej zálohových podmienok. Pre zákazníka alebo externé firmy pripravíme samotnú vizualizáciu podľa špecifických požiadaviek.

Rýchly kontakt

Vzorková predajňa – sklad
BeArt gallery
(dočasne v rekonštrukcii)Poštová adresa
BeArt Slovakia s.r.o.