ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

BeART SLOVAKIA s.r.o.

Žula (granit) je bežne sa vyskytujúca intruzívna, vyvretá hornina. Je obyčajne svetlej alebo hnedožltej farby, avšak farebná škála sa pohybuje od ružovej až po tmavošedú a čiernu v závislosti od chemického zloženia a mineralógie. Žula sa v širokej miere využívala ako stavebný a obkladový kameň a taktiež ako dlažobný kameň. S pribúdajúcimi kyslými dažďami žula začala nahrádzať mramor ako materiál na výrobu pomníkov a monumentov, keďže je oveľa viac trvácna. Leštená žula je obľúbený materiál pre použitie ako pracovná kuchynská doska vzhľadom na svoju životnosť a estetickosť.

Žula je vysoko odolná voči poškriabaniu, popraskaniu a tvorbe škvŕn a taktiež voči teplu. Bežné činnosti v kuchyni alebo kúpeľni nepredstavujú pre žulu žiaden problém a znesie dokonca aj položenie rozpáleného hrnca bez podložky. Všetky tieto výhody navyše ku kráse a rôznorodosti akú prírodný kameň ponúka, robia žulu ideálnu pre použitie ako pracovnú dosku do kuchyne resp. do kúpeľne.

Ako akýkoľvek iný povrch, veľký náraz môže poškodiť aj žulu. Na základe jej kryštalickej štruktúry sa z nej môžu po silnom náraze ostrým tvrdým predmetom odštiepiť úlomky. Avšak aj po takomto poškodení je možné žulovú dosku opraviť – poškodené miesto sa vyplní zmesou žulového prachu a epoxidu a následne preleští.

Nie bežným užívaním. Žula je najviac náchylná na prasknutie počas prevozu a opracovania. Bežné používanie neohrozí tento trvácny materiál.

Žula je jeden z najtvrdších kameňov na svete. Je vysoko odolná voči poškriabaniu pri bežnom užívaní. Čepeľ noža žulový povrch nepoškriabe. Žulovú dosku môžete poškriabať jedine iným kusom žuly (resp. tvrdšej horniny), alebo špeciálnym nástrojom na prácu so žulou, ako napríklad volfrámové alebo diamantové nástroje.

iba v prípade, že chcete zničiť svoje nože :). Žula je tvrdšia ako čepeľ noža a otupí nôž veľmi rýchlo, ak chcete používať žulovú pracovnú dosku ako dosku na krájanie. Na krájanie používajte vždy drevenú alebo plastovú dosku.

Vo všeobecnosti nie. Avšak každý kameň je do istej miery pórovitý, no žula má najnižšiu poréznosť zo všetkých kameňov. Niektoré odtiene farieb majú vyššiu absorpciu vlhkosti v porovnaní s inými. Napríklad, malé množstvo vody vyliatej na pracovnú dosku, pri niektorých druhoch žúl, môže zanechať tmavú škvrnu potom, čo je voda zotretá. Po vysušení dosky však na povrchu neostanú žiadne stopy. Pre zníženie nasiakavosti povrchu používame špeciálne penetračné nátery (vyrobené priamo na použitie pre kuchynské pracovné dosky, kde dochádza ku kontaktu s jedlom), ktoré zabraňujú oleju, vínu a rôznym iným tekutinám vniknúť do povrchu žulovej dosky.

Nie. Žulovú dosku bežným užívaním nespálite, resp. vysoká teplota na nej nezanechá stopy. Je úplne v poriadku, keď na žulovú dosku položíte horúci hrniec alebo rozpálenú panvicu priamo zo sporáku alebo z rúry.

Čistite žulovú dosku (alebo iný predmet vyrobený zo žuly) obyčajnou teplou vodou s prídavkom saponátu (napr. Jar). V prípade potreby je možné použiť špeciálny prípravok na čistenie povrchov zo žuly alebo iného prírodného kameňa.

Na povrchu žuly, keďže má kryštalickú štruktúru, možno nájsť drobné dierky – v podstate medzery medzi kryštálmi minerálov. Na povrchu žuly je možné niekedy vidieť drobné štrbiny, ktoré vyzerajú ako praskliny, no nie sú to poruchy štruktúry kameňa – je to prirodzene sa vyskytujúci výsledok ohromných horúčav a tlaku, ktoré formovali žulu pred mnohými rokmi. Tieto znaky krásy prírodného kameňa a neoslabujú funkciu alebo trvácnosť tohto prírodného materiálu.

Vzhľadom na maximálnu veľkosť žulových platní, spojom na kuchynskej doske vyrobenej zo žuly sa niekedy nedá vyhnúť. Žulové platne sú priemerne veľké cca 150 × 260 cm, avšak pri niektorých farbách ani platne o dĺžke 280 cm nie sú výnimkou. Extrémne dlhá pracovná doska môže pozostávať z dvoch alebo viacero častí (alebo je nutné zvoliť druh žuly, z ktorého sú platne dostatočne veľké). Prípadné spoje je dobré voliť na najmenej viditeľných miestach ako napr. blízko výlevky alebo sporáku. Tým sa viditeľnosť spojov značne limituje (potrebné brať do úvahy aj technické možnosti vzhľadom na korpus kuchynskej linky). Viditeľnosť spojov závisí aj od zrnitosti, farby a vzoru kameňa.

Väčšina pracovných dosák prečnieva cez skrinky približne 3 cm. Avšak závisí to od viacerých dôvodov ako napríklad tvaru skriniek (dvierka), spôsob ich montáže a od konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Pracovná doska zo žuly môže vyčnievať nad korpus bez opory max. 30 cm ak je fixný koniec dostatočne upevnený a vyčnievajúci kus dosť veľký. Nikdy však nie je možné nechať vyčnievať žulovú pracovnú dosku bez opory tam, kde hrozí, že na ňu niekto sadne alebo sa na ňu postaví (napr. pri výmene žiarovky).

 1. Pôdorys – podklady pre výpočet vykurovaného priestoru, umiestnenie krbu a komína
 2. Rez domu – podklady pre návrh/kontrolu komínového telesa
 3. Budúce rozloženie nábytku – pre stanovenie konečného designu a umiestnenia krbu
 4. Presná špecifikácia využitia krbového telesa, príp. spolupráca s kúrenárom (typ a prevedenie krbovej vložky, jej veľkosť, design, včlenenie krbu do systému alternatívneho kúrenia a pod.)
 5. Požiadavky na celkový design krbu
 6. Výber krbovej vložky – až na základe všetkých predchádzajúcich podkladov
 7. Výber komínového telesa – musí sa vykonať až úplne na záver; nesprávny komín môže byť obmedzujúcim faktorom pri výbere samotného krbu – poraďte sa preto vopred so svojim krbárom
 1. Výber komínového telesa odporúčame vykonať až úplne na záver konzultácie s vašim krbárom, architektom a/alebo dizajnérom. Vtedy už viete, aká bude funkcionalita krbu a pre akú konkrétna krbovú vložku ste sa rozhodli. Od týchto rozhodnutí je závislý správny výber komínového telesa. Nesprávne navrhnutý komín môže byť totiž obmedzujúcim faktorom pri výbere samotného krbu – poraďte sa preto vopred so svojim krbárom
 1. Po konzultáciách a ozrejmení si všetkých podkladov so stavbou krbového telesa možno pristúpiť k výberu adekvátnej krbovej vložky. Každá krbová vložka je charakterizovaná:

  1. typom
  2. prevedením


  Podľa typu a druhu použitého paliva rozdeľujeme krbové vložky na:

  • teplovzdušné
  • teplovodné
  • pre otvorené krby
  • plynové
  • elektrické
  • peletkové
  • kachľové krbové vložky a kachle
  • bezkomínové


  podľa prevedenia členíme krbové vložky na:

  • čelné
  • priehľadové
  • rohové
  • kruhové alebo oblúkové
  • panoramatické


  Ostatné informácie o správnom výbere krbovej vložky nájdete v časti Podklady pre stavbu krbu. Firma CAMIN Vám ponúka široký výber všetkých typov a všetkých prevedení krbových vložiek.

 1. Pri kolaudácii vášho nového domu alebo bytu budete potrebovať čo sa krbu týka nasledovné doklady:
 • Certifikát alebo Vyhlásenie o zhode od výrobcu krbovej vložky
 • Revíznu správa komínového telesa a/alebo Potvrdenie o vykonaní preskúšania komína od vášho kominára
 • Povolenie Magistrátu/Úradu životného prostredia o uvedenie malého zdroja znečistenia ovzdušia (myslí sa krbu) do prevádzky (na základe vašej Žiadosti)
 1. Pri kúrení drevom v krboch odporúčame dodržiavať niekoľko zásad.

   

  Kúrime iba:

  1. tvrdým a ničím neimpregnovaným drevom (dub, buk, breza)
  2. suchým drevom

   

  Krbové drevo kupujeme 2 roky odležané a vysušené. Vtedy má správnu 15 až 20% vlhkosť.

 1. Pokiaľ plánujete mať v dome rekuperáciu, je externý prívod vzduchu nevyhnutný. Bližšie informácie vám radi poskytneme na vyžiadanie.

 1. Pri zakurovaní v krbe odporúčame dodržiavať nasledovné zásady:
 • dve hrubšie polená položiť k obom stranám ohniska na ne poukladať dostatočný počet tenších polienok z tvrdého dreva (3 – 5 ks, Ø 3 – 5 cm)
 • používať dostatočný počet štiepok z mäkkého dreva (8 – 10 ks),
 • dajú sa použiť aj štiepky z tvrdého dreva (toto však nie je nutná podmienka)
 • namiesto papiera na zakúrenie a klasických zápaliek je vhodnejšie použiť krbové zápalky tzv. podpaľovače
 1. Prevádzka krbu s teplovodnou krbovou vložkou je odlišná do prevádzky bežnej teplovzdušnej krbovej vložky. O tieto špecifiká sa s Vami radi podelíme. Je to naše know how v tejto oblasti – kontaktujte nás prosím na beart@beart.sk alebo priamo tu.

 1. Pravidelná a bežná údržba krbu je závislá od toho ako ich stanovil výrobca krbovej vložky. Odporúčame však dodržiavať nasledovné zásady:
 • Pravidelne venujte pozornosť čisteniu skla na krbovej vložke. Inak sa Vám sklo krbovej vložky môže žiarom ohňa priveľmi „zapiecť“.
 • Čistenie vnútra krbovej vložky vykonať aspoň jeden krát ročne, vždy na jar po ukončení kúrenia v krbe. Túto činnosť vykonajte podľa odporúčaní výrobcu, ktoré sú uvedené  v návode alebo ju zverte odborným firmám alebo kominárom.
 • Kontrola, príp. čistenie komína kominárom je podľa predpisov nevyhnutná 3 krát do roka. Toto je opäť závislé na odporúčaniach výrobcu, od spôsobu a intenzity kúrenia, ale najmä od používania vhodného dreva.
 1. Sú to najmä tieto problémy:

  • Nedostatočné podklady pre konzultáciu a návrhy.
  • Často sa meniaca predstava zákazníka o krbe.
  • Nedostatočná súčinnosť pracovníkov stavby.
  • Nereálne plánovanie termínov, často krát sa zbytočne urýchľujú.
 1. Zhľadiska bezpečnosti prevádzky krbu treba dodržiavať nasledovné zásady:

  • Krb nechať postaviť odborne spôsobilej osobe pri dodržaní všetkých bezpečnostných noriem a predpisov
  • Pri jeho stavbe používať certifikované tepelno–izolačné materiály
  • Zvlášť dbať na správne a bezpečné napojenie krbu do komínového telesa
  • Dbať na pravidelnú údržbu krbu a komína
  • Horľavé predmety a materiály uchovávať v bezpečnej vzdialenosti
  • Zásadne kúriť iba palivom podľa odporúčaní výrobcu krbovej vložky. Nikdy  nekúrte lakovaným, impregnovaným drevom, drevotrieskou alebo dokonca plastmi. Pri ich horení vznikajú veľmi nebezpečné jedovaté splodiny.
  • Zabezpečiť, aby prevádzka krbu bola vždy pod kontrolou dospelej osoby.

Rýchly kontakt

Vzorková predajňa – sklad
BeArt gallery
(dočasne v rekonštrukcii)Poštová adresa
BeArt Slovakia s.r.o.