mobil  0905 77 55 02

Fakulta STU - Bratislava

Rekonštrukcia hlavného vstupu Stavebnej fakulty STU pozostávala z objednaných realizácií dlažieb a obkladu vrátane vyhotovenia vodiacich línií pre nevidiacich v priestore vstupnej haly. Súčasťou objednávky bola realizácia mramorového pultu hlavnej recepcie a soklov po obvode priestoru haly. Realizácie sa vyhotovovali za plnej prevádzky odberateľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalší projekt >>